KUPREV

Kuprev – primárne preventívny program 

KUPREV je primárne preventívny program pre deti vo veku 3-10 rokov. Program je hravý, u detí je veľmi obľúbený a jeho ťažisko spočíva v domácej práci. Program je zostavený pre dvojicu rodič-dieťa a pozitívne tento vzťah prehlbuje.

PRE KOHO JE KUPREV URČENÝ?

 • deti s odkladom povinnej školskej dochádzky,
 • deti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou,
 • nadané a bilingválne deti,
 • deti s hraničným intelektom a mentálnym postihnutím
 • a všetky deti, ktoré chcú rodičia pripraviť na vstup do školy bez ťažkostí

ČO KUPREV PONÚKA?

 • pomáha dieťaťu upevniť si orientáciu vlastnej osoby, miesta a času,
 • získať sociálnu a informačnú orientáciu,
 • rozvíjať rečové schopnosti, (dieťaťu narastá „chuť hovoriť“, reč sa stáva usporiadanejšou, začína mať zmysel)
 • zažiť bezproblémový štart povinnej školskej dochádzky (deti, ktoré program absolvujú nemávajú adaptačné ťažkosti pri nástupe do školy),
 • podnecovať zdravý vývin jeho osobnosti,
 • bezproblémovo sa začleniť do ľudskej spoločnosti