Kontakt

Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Sklenárova 1
821 09 Bratislava

+421 908 986 439

+421 907 965 204

info@scpp.sk

Kontaktujte nás