Kontakt

Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Sklenárova 1
821 09 Bratislava

+421 908 986 439, +421 903 478 002

info@scpp.sk

Kontaktujte nás